ข่าวและกิจกรรมของโครงการ

ขอแสดงความยินดีกับพระครูประภัสสรนิรันตร์

โครงการฮักชุมชนขอแสดงความยินดีกับพระครูประภัสสรนิรันตร์ (นิรันดรฺ ปภสฺสโร) คณะทำงานของโครงการฮักชุมชนสันกำแพง เจ้าอาวาสวัดปูคาเหนือ อำเภอสันกำแพง ที่ได้รับสัญญาบัตร-พัดยศ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา

Advertisements

โครงการฮักชุมชนสันกำแพงเดินหน้าสร้างคู่มือระบบช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชน

หลังจากที่คณะทำงานโครงการฮักชุมชนสันกำแพงได้เลือก 2 SCO (วัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง) นั่นคือการสร้างคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในอำเภอสันกำแพงขี้นมาเมื่อปลายปีที่แล้วนั้น มาถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการโครงการฮักชุมชนสันกำแพงที่จะเข้ามาช่วยกันดำเนินงานใน 2 SCO ดังกล่าว และได้มีการจัดประชุมมาแล้วถึง 4 ครั้งด้วยกัน

  • การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ โรงพยาบาลสันกำแพง
  • การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง
  • การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
  • การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านบวกค้าง

ซึ่งรายละเอียดการประชุมแต่ละครั้งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเมนูดาวน์โหลด>เอกสารวิชาการ>รายงานการประชุมอำเภอสันกำแพง ได้เลยนะครับ

การดำเนินการขับเคลื่อนชุมชน โครงการฮักชุมชนอำเภอสันทราย

จากการที่คณะทำงานและคณะอนุกรรมการโครงการฮักชุมชนอำเภอสันทราย ได้ร่วมคิดและร่วมวางแผนการทำงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ตามแนวคิดการเชื่อมประสานเพื่อการปกป้อง และขับเคลื่อนชุมชนในระดับพื้นที่ โครงการฮักชุมชนอำเภอสันทรายมีแนวทางการทำงาน 2 เรื่อง ได้แก่
1. การจัดตั้งคณะกรรมการประสานแผนเยาวชน ระดับตำบล
ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานในพื้นที่เทศบาลนำร่องทั้งหมด 7 เทศบาล คือ
1) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
2) เทศบาลตำบลสันป่าเปา
3) เทศบาลตำบลหนองหาร
4) เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
5) เทศบาลตำบลเมืองเล็น
6) เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
7) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

2. การดำเนินงานโครงการฮักครอบครัว
ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานในพื้นที่เทศบาลนำร่องทั้งหมด 6 เทศบาล คือ
1) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
2) เทศบาลตำบลสันป่าเปา
3) เทศบาลตำบลหนองหาร
4) เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
5) เทศบาลตำบลแม่แฝก
6) เทศบาลตำบลสันพระเนตร
ทั้งนี้ทุกฝ่ายจะร่วมวางแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ต่อไป

หมวดหมู่:Uncategorized

ความก้าวหน้าของโครงการฮักชุมชนสันกำแพง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการฮักชุมชนสันกำแพงได้มีการประชุมเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้ SCO บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว แต่ถึงแม้จะเป็นการนัดหมายที่เร่งรีบเพียงใดคณะทำงานของเราต่างก็ตบเท้าเข้าร่วมการประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียว…

จากการดำเนินงานของโครงการฮักชุมชนสันกำแพงในช่วงที่ผ่านมา คณะทำงานต่างก็ได้ร่วมกันเรียนรู้ถึงหลักการทำงาน ร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ มากมาย และคิดว่าคงจะเป็นการดีหากได้มีการถอดบทเรียนในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อวางแผนให้การทำงานในอนาคตเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นคณะทำงานจึงจะมีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการทำงานอีกครั้งในวันที่ 21 กันยายน ศกนี้ ณ ห้องประชุมคำแสน ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไป และในการประชุมครั้งนี้โครงการเองยังได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสันกำแพงเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการทำให้เหล่าละอ่อนสันกำแพงมีสุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด น่าดีใจจริงๆ ที่ปัญหา (ของ) เด็กๆ ต่างก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านให้ความสนใจและเต็มใจช่วยเหลือ เห็นทีอย่างนี้ต้องฉลองงงงง…

กิจกรรมวันเยาวชน อ.แม่แตง ครั้งที่ 1

14/09/2010 ไม่อนุญาตให้ใส่คอมเมนต์

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ย. 2553 ที่ผ่านมา อ.แม่แตง ด้วยความร่วมมือของ อบท.และที่ว่าการอำเภอ โดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธาน ได้ร่วมกันจัดงานวันเยาวชน อ.แม่แตง ครั้งที่ 1 ขึ้น กิจกรรมในงานมีทั้งการจัดซุ้มแสดงผลงานของทุก อบท. มีการแสดงของเยาวชนจากแต่ละ อบท. ทั้งการแสดงบนเวที การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร์/เชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ เกิดจากความคิดของเยาวชน โดยมีผู้ใหญ่ใจดีจากแต่ละ อบท. เป็นผู้สนับสนุน

โครงการฮักชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีการจัดซุ้มให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและสุรา รวมถึงมีการเล่นเกมส์ตอบคำถามและแจกของรางวัลให้กับเยาวชน บรรยากาศในซุ้มเป็นไปด้วยควาสนุกสนานครึ้กครื้น มีเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างไม่ขาดสาย ประกอบกับลีลาการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้จาก 2 อรหันต์อย่างลุงดาบ กับ ป้าหล้า ก็ยิ่งทำให้บรรยากาศยิ่งครึ้กครื้นมากขึ้นไปอีก นอกจาก 2 อรหันต์แล้ว ยังมีอีก 1 ท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนและร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชนและโครงการฮักชุมชน คือ ท่าน ผ.อ.เจียมพดล ไชยยาลักษณ์ อีก 1 อรหันต์จากโรงเรียนสันป่ายาง ที่ถึงแม้จะมีภารกิจรัดตัวมากเพียงใดก็ไม่สามารถละทิ้งความเป็นห่วงเป็นใยต่อกลุ่มเยาวชนได้

บรรยากาศภายในงาน ถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัด สลับกับฝนที่ตกมาเป็นระยะ แต่อุปสรรคเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้เยาวชน อ.แม่แตง ท้อและถอยแต่อย่างใด ทุกคนยังแสดงศักยภาพของตนออกมาอย่างเต็มที่ในทุกกิจกรรม และไม่อาจรู้ได้เลยว่านี่คือ การจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกเท่านั้น สิ่งที่เยาวชน อ.แม่แตง แสดงออกให้เห็นในกิจกรรมครั้งนี้ คือ ความร่วมมือร่วมใจ ความสดใสร่าเริงและความมีพลังในแบบของเยาวชน

กิจกรรมวันเยาวชนในครั้งนี้นอกจากจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่จุดประกายให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายได้กลับมาทบทวนว่า แท้จริงแล้วเยาวชน อ.แม่แตง ของเรานั้นมีศักยภาพมากเพียงใด และการให้เยาวชนได้เป็นผู้ร่วมคิดกิจกรรมโดยมีผู้ใหญ่คอยเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้สนับสนุนนั้นเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์มากเพียงใด

การสร้างศักยภาพเพื่อป้องกันสารเสพติดในเยาวชน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย

08/09/2010 ไม่อนุญาตให้ใส่คอมเมนต์

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่โครงการฮักชุมชนได้ร่วมกับเทศบาลเจดีย์แม่ครัวและกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างศักยภาพเพื่อป้องกันสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดที่แพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได้ทำให้เกิดการเพิ่มทักษะต่างๆ ตลอดจนความรู้ในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ความก้าวหน้าโครงการฮักชุมชนอำเภอสันทราย

12/08/2010 ไม่อนุญาตให้ใส่คอมเมนต์

หลังจากดำเนินการประสานงานระดับพื้นที่แต่ละเทศบาลในอำเภอสันทราย จึงมีกำหนดการจัดประชุมเพื่อวางแผนกรอบการทำงานร่วมกัน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ เทศบาลสันทรายหลวง